Monthly Archives - اسفند ۱۳۹۶

خواص چرم طبیعی

یکی از خاصیت های اصلی چرم طبیعی، جذب آب و رطوبت می باشد. از قدیم برای اینکه چاقوهای فلزی یا شمشیرها زنگ نزنند آنها را در قلاف های چرمی می گذاشتند. زمانی که فردی به پزشک مراجعه می کند تا برای درد استخوان مچ پاهایش چاره اندیشی کند، اولین توصیه ای که به ایشان می شود استفاده از کفش های طبی است. کفش طبی کارآمد از چرم طبیعی تشکیل شده و می توان گفت یکی از روشهای درمان استخوان درد، [...]

بیشتر...