تشخیص الگوی کیف چرم با کیفیت ( قسمت اول )

تشخیص الگوی کیف چرم

تشخیص الگوی کیف چرم

اگر در آینده قصد خرید محصولات چرمی را داشتید،

این مراحل ساده را اجرا کنید تا محصولی بخرید که ارزش پول پرداخت شده را داشته باشد.

اگر بدنبال اطلاعات دست اول درباره نحوه تشخیص الگوی کیف چرم هستید،

بهترین شخص برای بدست آوردن این اطلاعات کسی نیست جز شخصی که برای امرار معاش کیف و کیف پول چرمی دست ساز میسازد.

به همین منظور ما از بلانی سالسدو از شرکت چستر ماکس خواستهایم که به ما توضیح دهد چه ویژگیهایی جنس خوب را از جنس آشغال متمایز میکند.

سری بعدی که بدنبال چرم بودید، این نکات را بخاطر داشته باشید و مطمئناً محصول با کیفیتی پیدا خواهید کرد.

۱٫ تشخیص الگوی کیف چرمی با کیفیت :  به چرم نگاه کنید.

۱٫ چرم خوب باید سنگین باشد.

شاید این مورد به نظر واضح برسد،

ولی در واقع آزمایش دقیق هر محصول چرمی در زمان خرید خیلی مهم است.

با دقت سعی کنید تشخیص دهید که آیا رنگ و برق نهایی چرم بر روی آن رنگ شده است یا مواد بویی شبیه وینیل میدهد.

در صورت ممکن چرم را بکشید و تا کنید.

در حین این کار نباید هیچ نشانهای از شکستن یا پاره شدن دیده شود.

چرم با کیفیت بخاطر تراکم بالای فیبر باید سنگین باشد.

چرمهای سبک اغلب کیفیت خیلی پایینی دارند. معمولاً الگوی کیف چرم خوب کمی هم اسفنجی است.

۲. تشخیص الگوی کیف چرمی با کیفیت : به دوخت دقت کنید.

۲٫ بخیه دو سوزنه با دست

بعد از مواد، کیفیت بخیه های دوخته شده اهمیت زیادی دارد. بخیه با دست مخصوصاً بخیه دوسوزنه با دوامترین و زیباترین نوع بخیه است. در این تکنیک، هنرمند از دو سوزن ضخیم که به دو سر یک نخ وصل شدهاند استفاده می کند. در حین دوخت، برای ایجاد گره او هر دو سوزن را به نوبت از یک سوراخ رد میکند. وقتی که سوزنها رد شده و کشیده شدند گره محکم میشود.

بخیه با دستگاه داستان متفاوتی دارد. در این تکنیک، یک سوزن با یک نخ در زیر ماشین به نخ دیگر قلاب میشود. سوزن به جلو حرکت میکند و تا وقتی که حرکتش به پایان برسد چندین حلقه ایجاد میکند. به همین دلیل وقتی یک نخ پاره میشود کل دوخت از هم باز میشود.

در بخیه دو سوزنه، حتی وقتی یک بخیه پاره میشود (که به ندرت چنین اتفاقی میافتد)، کل دوخت شکافته نمیشود. در واقع اگر قصد دارید که دوخت را بشکافید و نخ را بیرون بکشید، باید بنشینید و با استفاده از بشکاف (یا یک وسیه نوک تیز) همه بخیه ها را تک تک بیرون بکشید. کار خیلی سختی است و نهایتاً مجبور میشوید بخیهها را پاره کنید.

ادامه در مقاله بعد