نحوه انتخاب کیف مردانه ی مناسب ( قسمت دوم )

نحوه انتخاب کیف

۴٫ درباره کیف که می خواهید بخرید تحقیق کنید و نظرات دیگران را درباره آن بخوانید.

نحوه انتخاب کیف در زمان خرید کیف بهتر است در اینترنت چرخی بزنید و به سایتهای تولید کننده کیف سری بزنید و نظر مردم را درباره آن بخوانید.

ولی همه آن نظرات را باور نکنید و بیشتر درباره آنها فکر کنید. نظرات را بخوانید ولی بخاطر داشته باشید که این نظرات توسط افرادی نوشته شده اند که به خاطر محصولی که خریده بودند به شدت ناراحت بوده اند و یا افرادی که توسط همان محصول به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بوده اند.

۵٫ کشور تولید کننده کیف را چک کنید.

نحوه انتخاب کیف مردانه ی مناسب ( قسمت دوم ) 4

همه محصولات به صورت محلی در اروپا تولید نمی شوند. واقعیت این است که برخی کشورها، در تولید برخی محصولات بهتر عمل می کنند. بهترین مثال می تواند چاقوهای آلمانی مثل سولینگن باشد. کسانی که در صنعت آشپزی فعالیت دارند می دانند که این چاقوها در دنیا بهترین هستند و مدلهای خیلی کمی مثل آنها در دنیا وجود دارد.

چک کردن کشور تولید کننده خوب و مهم است. کیفی که در کارخانه ای در ایران تولید شده باشد ولی بهترین چرمکارها و دستگاههای ایتالیایی آن کارخانه را هدایت کرده  باشد، می تواند کیفی باشد که دوام خیلی خوبی دارد و تا آخر عمر می توانید از آن استفاده کنید.

تنها کاری که برای تشخیص این کیفها باید انجام دهیم کمی تحقیق است و باید خیلی ساده کیف را بررسی کنیم و کوچکترین جزئیات آن را هم امتحان کنیم.

۶٫ همیشه به وزن کیف دقت کنید.

استحکام کیف اهمیت خیلی زیادی دارد ولی نباید این استحکام باعث سنگین شدن وزن آن شود. به ندرت پیش می آید که کسی با کیف خالی سفر کند.

آقایانی که خیلی سبک سفر می کنند میتوانند از کیف خوب و متناسب به جای چمدانهای مرسوم استفاده کنند .

کیف که برای حمل بارهای سنگین طراحی شده باشد باید دسته های مقاوم و چرخ داشته باشد تا استفاده و حمل آن آسان شود.

زنانه

۷۲۸

5,129,000 ریال

زنانه

۱۱۴۰۷۷۲

8,380,000 ریال
7,439,000 ریال

زنانه

۱۱۲۰۷۶۵

6,980,000 ریال

زنانه

۱۱۲۰۲۱۱

6,390,000 ریال

زنانه

۱۱۲۰۲۰۹

6,390,000 ریال

زنانه

۱۱۱۰۲۰۵

6,790,000 ریال

زنانه

۱۱۱۰۲۰۱

5,819,000 ریال

زنانه

۱۱۱۰۱۹۸

5,880,000 ریال

زنانه

۱۲۱۰۰۹۰

8,180,000 ریال

زنانه

۱۱۶۰۷۶۶

2,890,000 ریال

زنانه

۱۱۲۰۱۷۴

5,299,000 ریال